Azteb

تاثیر استفاده از بای پپ برای بیماران قلبی

نویسنده HostiranAdmin 2020-05-15 02:01:32 0 نظر


تاثیر
استفاده از بای پپ برای بیماران قلبی

این سؤال احتمالاً برای شما هم مطرح شده باشد که آیا استفاده از دستگاه بای پپ برای بیماران قلبی مناسب است؟این دستگاه چه کمکی میتواند به این قبیل بیماران کند؟ با کمی جستجو در اینترنت، به پاسخهای مختلفی دست پیدا خواهید کرد که تمام آنها لزوماً معتبر و قابلاعتماد نیستند. ازآنجاییکه مسائل پزشکی مستقیماً با جان افراد سروکار دارند، بنابراین صحت اطلاعات درجشده در آنها باید کاملاً قابلاعتماد باشد. به همین منظور، در این نوشته قصد داریم از یک مقاله علمی چاپ شده در نشریه Critic Care استفاده کنیم.

همانطور که میدانیم، استفاده از دستگاه بای پپ برای کمک به روند تنفسی بیماران مبتلا به پریشانی تنفسی متداول است، بهخصوص بیمارانی که دارای نشانههای بیماری قلبی نیز هستند. تجربه و مطالعات حاکی از آن هستند که استفاده صحیح از این دستگاه نتیجهای مثبت درزمینه کاهش مشکلات تنفسی به همراه دارد. بیمارانی که از بای پپ استفاده میکنند عموماً تبادل گاز (اکسیژن و دیاکسیدکربن) را بهتر انجام داده و نیازی به لولهگذاری در داخل مجاری تنفسی آنها نیست.

 

 

در زمینه کمک به تنفس در بیماران قلبی (دارای نشانههای مشکلات قلبی)، ۳ هدف اصلی دنبال میشوند: افزایش اکسیژن، کاهش تلاش و انرژی برای تنفس و بهبود عملکرد بطن چپ. استفاده از دستگاه بای پپ به همین منظور انجام میشود. تحقیق حاضر قصد بررسی این موضوع را دارد که آیا حتی استفاده مختصری از این دستگاه میتواند به سیستم همودینامیک بدن افراد مبتلا به بیماریهای قبلی (مثلاً درزمینه برون دهی قلبی) کمک کند؟  نتایج بهصورت خلاصه حاکی از آن است که این تغییرات در بدن ایجاد میشوند و مقدار کمی از اثرات آنها حتی زمانی که فرد از دستگاه بای پپ استفاده نمیکند نیز همچنان باقی میماند. نتایج حاکی از آن است که در صورت استفاده طولانیتر از دستگاه بای پپ، احتمالاً طولانی و دائمیتر شدن پیشرفتهای حاصلشده در همودینامیک نیز وجود دارد و بنابراین احتمالاً نشانههای بیماریهای قلبی نیز کاهش پیدا میکنند.

بیشتربدانید:

سی پپ و بای پپ چیست
تفاوت بین CPAP و BIPAP چیست؟
دستگاه بای پپ
دستگاه بای پپ چگونه کار می کند ؟
دستگاه بای پپ ASV
بای پپ ایرانی بای پپ پلاس
با دستگاه بای پپ به جنگ با ویروس کرونا برویم؟
تأثیر استفاده از بای پپ برای بیماران دیابتی
تاثیر استفاده از بای پپ برای بیماران عفونی
بهترین بای پپ‌های ۲۰۲۰

 

افزودن نظر