Azteb

با دستگاه بای پپ به جنگ با ویروس کرونا برویم؟

نویسنده HostiranAdmin 2020-04-24 02:01:32 0 نظر آموزش,

در روزهایی که متأسفانه شاهد همهگیر شدن ویروس کرونا در سراسر جهان هستیم، تمامی افراد دغدغهی آن را پیدا کردهاند. اگرچه کارشناسان و متخصصان همگی بر لزوم پیشگیری از ابتلا به این ویروس تأکید دارند، ولی اجتناب صد درصد از ابتلا نیز ممکن نبوده و بنابراین راههای مختلف درمان این بیماری را نیز همواره باید مد نظر داشت. همانطور که میدانیم، ویروس کرونا (و بهخصوص شکل متداولِ فعلی آن که covid-19 نام دارد)، علاقه عجیبی به سیستم تنفسی انسان داشته و سریعاً به سیستم تنفسی و ریههای انسان حمله می کند. در این میان،راهکارهای مختلفی برای مقابله با اثرات این ویروس توصیه میشود که یکی از آنها استفاده از دستگاههای بای پپ (Bipap) است.

دستگاههای بای پپ یا همان دستگاههای تنفسی فشار مثبت چندمرحلهای،کمک زیادی به بهبود عملکرد تنفسی افراد میکنند و این کمک توسط مطالعات مختلف به اثبات رسیده است. توضیح پیرامون مزایای استفاده از دستگاه بای پپ خارج از حوصله این مقاله است، بنابراین تنها به پاسخگویی به سؤال اصلی این مقاله خواهیم پرداخت.

 

آیا استفاده از دستگاه های کمک-تنفسی بای پپ (BiPap) کمکی به بیماران مبتلا به ویروس کرونا خواهد داشت؟

برای پاسخ به این سؤال، به سراغ منابع اطلاعاتی مختلف خواهیم رفت، چراکه ماهیت جدید بودن ویروس کرونا باعث شده تا مطالعات زیادی روی این ویروس انجام نشده و تأثیر استفاده از دستگاه بای پپ روی آن به صورت دقیق اندازهگیری نشده باشد. پیش از پرداختن به این مقالات، اگر تمایل داشته باشید تا نتیجهی توصیهها را به صورت خلاصه دریافت کنید، باید بگوییم که در مورد مشکوک و یا ابتلا به ویروس کرونا،ترجیحاً از استفاده از دستگاه بای پپ اجتناب کنید!

فدراسیون جهانی انجمن های بیهوشی در مقالهای در ارتباط به تجهیزات مورد استفاده برای مقابله با ویروس کرونا بیان میکند که از استفاده از تهویه غیرتهاجمی مانند بای پپ (BiPap) و یا سی پپ (CPAP) بهتر است اجتناب شود. چراکه این دستگاهها و فشار مستقیم اکسیژن میتواند ریسک تولید آئروسل (هواپخش شدن) را بیشتر کند.

 

بیشتربدانید:

افزودن نظر