Azteb

دستگاه بای پپ

نویسنده mehdiadmin 2018-10-07 11:18:52 0 نظر

دستگاه بای پپ

دستگاه بای پپ (BIPAP) یا حمایت تنفسی.

دستگاه بای پپ (BIPAP) را می توان به عنوان دستگاه تهویه مطبوع با فشار کنترل شده  در سیستمی که در آن تنفسِ آزادانه و بدون محدودیت در هر لحظه از چرخه تنفس امکان پذیر است، توصیف کرد. همچنین می توان آن را به عنوان یک سیستم فشار هوارسان مثبت پیوسته یا سی پپ (CPAP) توصیف کرد با تغییرات چرخه زمانِ CPAP. همانطور که می توان فشار را کنترل کرد، حالت چرخه زمانی، مدت هر فاز (T (بالا)، T (پایین)) و همینطور فشار های مربوط به سطوح (P (بالا)، P (پایین)) را می توان به طور مستقل تنظیم کرد. بسته به فعالیت تنفسی خود به خودی، بای پپ را می توان به دسته های زیر تقسیم کرد: بدون نفس خود به خودی: CMV-BIPAP؛ تنفس خودبه خود در سطح فشار پایین: IMV-BIPAP؛ تنفس خودبه خود در سطح فشار بالا: APRV-BIPAP؛ تنفس خودبه خودی در هر دو سطح CPAP: که همان BIPAP واقعی است. از آنجا که این دستگاه انتقال تدریجی از کنترل شده تا تمام سطوح تهویه مطبوع مکانیکی افزوده شده را امکان پذیر می کند، به نظر می رسد  دستگاه بای پپ حالت مناسبی برای کل دوره تنفس مکانیکی بیمار باشد. مشکلی در انتخاب لحظه صحیح برای تغییر ویا در کنترل بیشتر تنفس بیمار تحت تهویه دستگاه بای پپ ، وجود ندارد. تنظیم دستگاه بای پپ (تهویه، اکسیژن رسانی) را می توان بر اساس تجزیه و تحلیل گاز خون فرد برقرار کرد. افزایش یا کاهش تهاجم تهویه بدون هیچ مشکلی با BIPAP صورت می پذیرد. علاوه بر این، تنفس خود به خودیِ بیمار نیازی به تعویض حالت تهویه ندارد. انتقال از تهویه کنترل شده تا تهویه تقویت شده به آرامی صورت می گیرد. دستگاه بای پپ ، پزشک را قادر می سازد که به بیمار اجازه دهد آزادانه نفس بکشد حتی تحت شرایط تنفس تهاجمی.
www.azteb.com

بیشتربدانید:

 

 

برچسب ها: بای پپ

افزودن نظر