Azteb

ستون سقفی مراقبتهای ویژه

ستون سقفی مراقبتهای ویژه

ستون سقفی بخش مراقبت های ویژه

ستون های سقفی که با نام ستون کمکی یا سیستم مدیریت تجهیزات نیز شناخته می شوند، در بخش های گوناگون بیمارستان، کاربردهای فراوانی دارند. این وسیله با بلند کردن تجهیزات پزشکی از روی زمین، تمیز کردن بیمارستان را آسان کرده و سطح کیفیت بهداشت را افزایش می دهد. ستون سقفی دسترسی به ابزار مختلف را بسیار آسان می کند و فضای کار را افزایش می دهد. از دیگر کاربردهای ستون سقفی جای گرفتن سیم های برق تجهیزات در آن است که منجر به کاهش خطراتی مثل گیر کردن سیم ها در دست و پای کادر درمان می شود. بسیاری از ستون های سقفی ضمائمی مثل طبقه بندی و حفاظ های مختلفی دارند که به سازمان دهی تجهیزات کمک می کنند.

همچنین قابلیت آویزان شدن این ستون های کمکی از سقف، کمک می کند تجهیزات پزشکی را راحت به نقاط مختلف جابجا کرد و چیدمان را تغییر داد. اخیرا استفاده از ستون های سقفی در بخش مراقبت های ویژه در حال افزایش است زیرا به افزایش بهداشت کمک کرده و از انتقال انواع عفونت جلوگیری می کنند. همچنین استفاده از این ستون، جای گیری ابزار گوناگون برای بیمار بدون اشغال فضای زیاد در اتاق را امکان پذیر می کند. از دیگر مزایای استفاده از ستون های سقفی تسریع جریان کار کادر درمان و دسترسی آسان به بیمار است که خود منجر به بهبود در کیفیت خدمات رسانی به بیمار و روند درمان او می شود.

تنظیمات و ویژگی های ستون های سقفی

ستون های سقفی معمولا انعطاف بالایی دارند و می توان آن ها را بسته به فضای اتاق (اتاق عمل، آی.سی.یو، اورژانس)، به روش های مختلفی تنظیم کرد. ستون های کمکی یا سقفی می توانند ضمائمی مثل جایگاه کپسول گاز و سیم های برق، بازوی مانیتور، نگه دارنده ی IV، سیستم تخلیه ی دود، ابزار سازمان دهی و طبقه بندی های گوناگون و قابل تنظیم داشته باشند. تعداد و اندازه ی ستون ها، تعداد و اندازه ی بازوهای کمکی، خروجی گاز و موارد دیگر همگی می بایست هنگام خرید با توجه به نیاز خریدار در نظر گرفته شوند. برخی از ضمایم ستون های کمکی شامل طبقات مختلف، نرده، سیستم تخلیه، نگه دارندهی IV و بازوهای متحرک مانند بازوی نگه دارندهی مانیتور می شوند.


هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.