ترالی بخش اورژانس

ترالی بخش اورژانس

ترالی اورژانس یک واحد متحرک ست که با هدف حیاتی احیای قلبی ریوی طراحی شده است .این ترالی با تمام داروها و ملزومات مورد نیاز تیم اورژانس در زمان احیای قلبی ریوی قبلا تجهیز گردیده است. این واحد متحرک در محلهای استراتژیک بیمارستان یا اورژانس قرار گرفته و قادر است در زمان توقف عمل قلب و ریه به سرعت بر بالین بیمار آورده شده و توسط تیم اورژانس مورد استفاده قرار گیرد .

نمایش:
مرتب کردن بر اساس:

ترالی اورژانس5کشو

ترالی اورژانس دارای 5 کشو دارای چراغ معاینه و پریز برق وتخته یCPR دارای جای آنتن پایه سرم و..

تماس بگیرید

شماره تماس
شماره تماس 2