ترالی اورژانس هتلینگ


نمایش:
مرتب کردن بر اساس:

ترالی اورژانس5کشو

ترالی اورژانس دارای 5 کشو دارای چراغ معاینه و پریز برق وتخته یCPR دارای جای آنتن پایه سرم و..

تماس بگیرید

شماره تماس
شماره تماس 2