ترالی اورژانس

نمایش:
مرتب کردن بر اساس:

ترالی اورژانس 4 کشو

ترالی اورژانس دارای 4 کشو دارای چراغ معاینه و پریز برق وتخته ی CPR دارای جای آنتن پایه سرم..

تماس بگیرید

ترالی اورژانس5کشو

ترالی اورژانس دارای 5 کشو دارای چراغ معاینه و پریز برق وتخته یCPR دارای جای آنتن پایه سرم و..

تماس بگیرید

شماره تماس