منبع نور سرد

منبع نور سرد

منبع نور سرد به دستگاههایی گفته میشوند که نور لازم را در هنگام استفاده از آندوسکوپهای انعطاف پذیر یا سخت، برای دید بخشهای مختلف داخل بدن فراهم می کنند. این دستگاهها که هم در هنگام جراحی و هم در هنگام معاینه با آندوسکوپها از آنها استفاده می شوند حداقل گرما را به بافت منتقل می کنند.

هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.

شماره تماس
شماره تماس 2