سینک اتاق عمل

سینک اتاق عمل

سینک اتاق عمل به ماندافزارهای بهداشتی که معمولاً در اتاق عمل بیمارستان نصب می‌شود تا جراحان بتوانند پیش از شروع جراحی ، دست‌‌‌‌‌‌‌های خودرا بشویند؛ شیرهای سرد و گرم آن با استفاده از اهرمی که با آرنج یا مچ کاراندازی می‌شود ، یا با پدال پائی ، باز و بسته می‌شوند گفته میشود.

هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.

شماره تماس
شماره تماس 2