اسپیرومتر OTTHON HAND HELD

OTTHON یک دستگاه اندازه گیری و مانیتورینگ پارامترهای تنفسی و عملکرد ریوی است، طراحی این دستگاه به صورتی است که جهت فشار کاری بالا طراحی شده، در یک مرکز اروپایی تشخیص و مانیتورینگ COPD و آسم ، روزانه بیش از 400 تست با این دستگاه انجام گرفته است.

این دستگاه شامل 2 مد کاری quick measurement و professional diagnostics می باشد که در مد quick measurement با فشار یک دکمه بدون نیاز به وارد کردن مشخصات بیمار تست را انجام داده و نتیجه را به کاربر می دهد و مد حرفه ای professional diagnostics که در این مد با وارد کردن مشخصات بیمار به دستگاه، دستگاه یک  Report تشخیصی کامل از بیمار را در اختیار کاربر قرار می دهد.

به دستگاه اسپیرومتر فوق می توان پروب Pulse oximetery و پرینتر طراحی را نیز اضافه کرد.

با وجود این دو Option این دستگاه اسپیرومتر به یک دستگاه تست تنفسی کامل تبدیل می شود.

رابط کاربری کاربر پسند صفحه نمایش رنگی با وضوح بالا، Touch Screen و سنسور Ultra Sonic از دیگر قابلیت ها و مزایای این دستگاه اسپیرومتر می باشد.